Odkazy na zaujímavé stránky

Patrick's Aviation Website Airshow.sk

Všetko o leteckých dòoch a v slovenèine...

Patrick's Aviation Website Patrick's Aviation Website

Galéria medií, video, fotografie...

AIRLINERS.NET AIRLINERS.NET

Obrovská fotogaléria civilných aj vojenských lietadiel, vrtulníkov, letísk ale aj interiérov od fotografov z celého sveta v skutoène dobrej kvalite. Server ponúka možnost umiestnit tu aj vaše fotografie. Ak h¾adáte fotografiu konkrétneho stroja toto je miesto kde by ste mail zaèa.

Luftwaffe Experten 1939 -1945 Luftwaffe Experten 1939-1945

Luftwaffe Experten 1939-1945.

LuftArchiv.de - Das Archiv der Deutschen Luftwaffe LuftArchiv.de - Das Archiv der Deutschen Luftwaffe

Pekná stránka o nemeckej Luftwaffe v období II. svetovej vony. Popis s fotografiami a nákresmi takmer všetkých lietadiel, motorov a zbrani Luftwaffe.

1st Fighter Squadron Sliaè 1st Fighter Squadron Sliaè

Oficiálna sránka 1. letky Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky pôsobiacej na leteckej základni Sliaè.

Vrtulnik.cz Vrtulnik.cz

Sránka ktorá sa podrobne venuje vrtu¾níkom prevažne z Èeskej republiky. Ale daju sa tu nájs aj zaujímavosti o vrtu¾níkoch z iných krajín.

Letectví Letectví

Stránka, ktorá je venována historii i súèasnosti vojenského i civilného letectva. Najdete tu informácie o lietadlach, leteckéj výzbroji, akrobatických skupinách a ve¾a dalšíeho.

Flanker 2.x Flanker 2.x

Letecký simulátor Flanker 2, ale je tam aj slušná monografia Su-27.

AirShow - Photogalery AirShow - Photogalery

Na týchto stránkách nájdete ve¾a fotografií súèasnej vojenskej leteckej techniky, nafotené na Air Shows a Open Days doma i v zahranièí.

Beuteflugzeuge 1933-45 Beuteflugzeuge 1933-45

Koristné lietadlá Luftwaffe, fotografie a ich modely.

Spirit in the Sky Spirit in the Sky

Krásne kreslené obrázky lietadiel.

Military Aviation Photo Gallery Military Aviation Photo Gallery

Fotogaleria vojenských lietadiel rôznych štátov.

Seek Attack Destroy Seek Attack Destroy

Letecké simulátory, bojové lietadlá. Nájdu sa tu aj pekné kamufláže do leteckých simulátorov.

Fórum Slovenských vzdušných zbraní Fórum Slovenských vzdušných zbraní

Diskusné fórum o lietadlách a leteckých simulátoroch.

Falcon's Messerschmitt Bf109 Hangar Falcon's Messerschmitt Bf109 Hangar

Všetko o Messerrschmitte Bf-109. Od projektov po menej známe verzie, historické fotografie...

WAR.NET: 1939-45 / DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA WAR.NET: 1939-45 / druhá svetová vojna

Cie¾om projektu je informova o historických udalostiach, ktoré sa odohrali v rokoch 1939-45, teda v období druhej svetovej vojny.

Military.cz Military.cz

Všetko èo súvisi s vojenskou technikou, lietadlá, bojová technika, námornictvo, zbrane...

Design Pixel Design ©2007